Liên hệ

Sử dụng mẫu dưới đây để liên hệ với chúng tôi qua email, hoặc tham khảo thông tin bên phải bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, email.

NOI BAI CATERING SERVICES JSC