Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Xin vui lòng mở tệp đính kèm !

Ngày số liệu: 
13-03-2018
Phân loại tin: 
Tin chung
Nguồn tin: 
NCS