Thông tin thực hiện quyền

Ngày Chủ đề Tỷ lệ Ngày thực hiện Nguồn tin
09-01-2015 NCS: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 1:1 21-01-2015 VSD
24-12-2014 NCS: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 100.000:60.009 06-01-2015 VSD
11-12-2014 NCS: Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền 30% 22-12-2014