Hoạt động công ty

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty cổ Phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên TTCK gồm: -  Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. -  Thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Quý Cổ đông vui lòng mở tệp đình kèm trong công bố này để biết thêm chi tiết. Trân trọng thông báo./

Khóa học nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ NCS

Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị của các cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ nguồn, trong tháng 7 vừa qua, công ty đã phối hợp với Trường doanh nhân Pace tổ chức 02 khóa học “Năng lực quản trị cho nhà quản lý” và “Phát triển năng lực lãnh đạo”. ...

Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, 27/07/1947 – 27/07/2017, Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ công ơn to lớn của các đồng chí thương binh, anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. ...