Bản tự Công bố chất lượng Bánh nướng nhân Đậu xanh lá dứa trứng muối chảy