Bản tự công bố chất lượng Bánh trung thu nhân hạt dẻ Pháp