Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Báo cáo quản trị năm 2021.

Trân trọng.