Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

Xin vui lòng xem tại tệp đính kèm.

Trân trọng,