Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi Báo cáo tài chính quý 3/ 9 tháng đầu năm 2020.

Trân trọng.