NCS: Tái bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn làm TGĐ từ 01/07/2016