Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin gửi bản công bố thông tin về việc thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp và các văn bản kèm theo.

Trân trọng.