Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ:

1/ Bổ nhiệm  chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Xuân Thắng, thời hạn 36 tháng kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2023;

2/ Miễn nhiệm  chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Long kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023;

Trân trọng,