Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài trân trọng gửi Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Trân trọng.