Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.

Trân trọng.