Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020.

Trân trọng.