Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty xin trân trọng gửi Báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm

Trân trọng,