Công bố thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Miễn nhiệm  chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của bà Vương Thị Phúc Minh, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Bổ nhiệm ông Võ Đức Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Tài liệu chi tiết được xem tại đường link: https://drive.google.com/file/d/18etSykphnMIbueeOX2G9aOWNPN7khp64/view?u...

Trân trọng,