NCS: Mẫu biểu hướng dẫn mua và chuyển nhượng cổ phần

NCS: Mẫu biểu hướng dẫn mua và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi Quý Cổ Đông !

Nhằm mục đích hỗ trợ cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, Công ty xin gửi tới Quý Cổ đông hướng dẫn quy trình đặt mua và chuyển nhượng cổ phần !

Mẫu biểu và hướng dẫn chi tiết trong tệp đính kèm gồm:

1. Hướng dẫn quy trình mua cổ phần(Dành cho cổ đông chưa lưu ký).

2. Giấy đăng ký mua cổ phần.

3. Giấy đề nghị chuyển nhượng Quyền mua cổ phần.

Nếu Quý Cổ đông cần hỗ trợ và giải thích chi tiết, xin vui lòng gửi email tới Bộ phận Quan Hệ Cổ Đông(IR) : Anhnt@noibaicatering.com.vn

Xin trân trọng cám ơn !

Source: @NCS