Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của NCS

Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của NCS

Công ty NCS trận trọng thông báo thời gian và địa điểm nhận sở hữu cổ phần của Công ty như sau:

- Thời gian trả sổ : từ ngày 17/02/2017

- Đối tượng nhận sổ: Cổ đông dăng ký mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016

- Địa điểm nhận sổ: Văn thư - Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội bài 

Xin vui lòng mở files đính kèm để biết thêm chi tiết.

Trân trọng thông báo !