Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông, 

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin trân trọng thông báo:

Ngày 12/7/2021, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng./