Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng