Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường 2020

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (mã NCS) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Trân trọng