Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu (bổ sung) thành viên BKS Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024

Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu (bổ sung) thành viên BKS Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Quý cổ đông

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa hiện đang giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 24/5/2022 bà Hoa đã có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/6/2022. Trường hợp được thông qua, theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019-2024. Để đảm bảo quyền đề cử/ứng cử của cổ đông, Công ty xin thông báo tới toàn thể các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

 1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: một (01) người
 2. Điều kiện đối với thành viên BKS: KSV Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty.
 3. Quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS: Theo Điều 37 Điều lệ Công ty.
 4. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS:
 • Đơn đề cử/ứng cử ứng viên vào BKS (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu);
 • Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
 • Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/giấy tờ tương đương và văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên;

Thời hạn gửi thông tin đề cử, ứng cử thành viên BKS: Trước ngày 03/6/2022.

Hồ sơ đề cử/ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài theo địa chỉ sau:

 • Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài – sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: +84 24 38 840 289, số máy lẻ: 224            Fax: +84 24 38 840 199
 • Điện thoại di động: 0903417244 (Mr. Long- Thư ký Công ty)  

 

Trân trọng thông báo./.