Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Thông tin thay đổi người nội bộ Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (Mã NCS) xin công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ:

Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty đối với Bà Phí Thị Thu Anh kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023;

Trân trọng,